Integrasjoner

Systima har som mål å være det mest effektive systemet. Det klarer vi ikke alene, og vi må legge opp til effektive og enkle integrasjoner for sluttbrukerne våre.

De fleste integrasjoner er innebygd, og er automatisk aktivert når du bruker Systima.

Hele Systima er lagt opp til API integrasjon inn / ut. Vi har per nå ikke åpnet vårt API for at andre leverandører kan bygge app'er på vår plattform. Vi kommer snart med 200 + integrasjoner, som er blant de vanligste brukte integrasjonene i Norge.

Bank integrasjon på 5 minutter

Systima har en bankintegrasjon som er basert på en helt ny type moderne teknologi, PSD 2.0. Vi har via en 3. parts integrasjonspartner, direkte API integrasjon mot alle Norske banker.

Det tar ca 5 minutter å sette opp bankintegrasjonen. Hele prosessen er digital, og de som har signeringsrettigheter for selskapet signerer med bankID. Du kan også koble opp bankintegrasjonen mot flere banker samtidig. Vi bryr oss kun om hvilket kontonummer du har rettigheter til å bruke.

Når bankintegrasjonen er aktiv, kan du

  • Se live saldo direkte i regnskapsprogrammet

  • Kontere og legge til betaling samtidig i Systima

  • Utbetale direkte fra systemet

  • Betale lønn direkte fra systemet (krever lønnsmodulen aktivert)

Det er også mulig å betale lønn med lønnsmodulen via bankintegarsjonen.

NB: Bankintegrasjon fungerer kun mot bedriftskonto. Dersom du eksempel har enkeltpersonforetak og har privat konto, vil ikke bankintegrasjon fungere. Du må i så fall opprette bedriftskonto.

Andre integarsjoner

Vi jobber løpende med å lage flere integrasjoner i Systima. Her kan du lese om noen av våre integrasjoner.

Altinn integrasjon - Altinn integrasjon for å hente ut skattekort, sende inn mva. melding og sende inn a-melding når du bruker lønnsmodulen. Du kan derfor sende inn relevante rapporter direkte til eksempel Skattetaten direkte fra vårt regnskapsprogram.

Brønnøysund integrasjon - Denne integrasjonen gjør at det er enklere å søke opp virksomheter. Når du skal legge til en ny virksomhet, opprette en ny kontakt du skal sende faktura til, eller bokføre mot en ny leverandør kan du bare søke direkte i Systima og få data rett fra Brønnøysundregistrene (Brreg). Du slipper derfor å skrive inn selskapsinformasjon manuelt. Vi oppdaterer også kontaktene dine hver dag, slik at du til en hver tid har oppdatert informasjon hvis en kunde eller leverandør eksempel bytter adresse.

EHF integrasjon - Vår EHF integrasjon gjør det mulig å både sende EHF og mottak EHF direkte i filmottaket. Det gjør det mer effektiv regnskapsføring for både deg og de som mottaker EHF fakturaen. . Stat og kommune godtar kun å motta EHF faktura.

Facebook integrasjon - For at du enklere kan logge inn ved hjelp av din Facebook bruker.

Google integrasjon - For at du enklere kan logge inn med din Google bruker.

KID integrasjon - Systima har en av Norges enkleste og raskeste onboarding. Integrasjonen er 100 % elektronisk, og hver arbeidsdag kl 15:00 aktiveres nye KID avtaler. Du kan flytte eksisterende avtale eller opprette ny avtale i Systima. Du kan med andre ord aktivere KID og ha det aktivt i Systima samme dag. KID vil videre automatisk bli inkludert på faktura, og systemet vil motta OCR innbetalinger. For at Systima automatisk kan registere alle innbetalinger automatisk. Ved bruk av KID vil du derfor slippe masse manuelt arbeid med registering av innbetalinger, og reskontro vil bli oppdatert automatisk så regnskapsfører får en mer effektiv hverdag.