Smartdok

Ved aktivering vil iizy ta kontakt innen spesifisert tid for å sette opp og aktivere integrasjonen. Ved å automatisere denne prosessen frigjør dere verdifull tid, samtidig som dere unngår å gjøre unødvendige inntastingsfeil.

Generell informasjon om integrasjonsleverandøren

SMARTDOK er den mest foretrukne løsningen innen bygge- og anleggsnæringen, og dette skyldes ikke tilfeldigheter. Systemet er kjent for sin pålitelighet, evne til å engasjere brukerne og enkelhet i bruker en innovativ og effektiv løsning innenfor prosjektstyring og dokumentasjon i byggebransjen. Denne plattformen er designet for å forenkle og optimalisere arbeidsprosesser, og den har raskt blitt et essensielt verktøy for entreprenører, prosjektledere og andre aktører innen bygge- og anleggssektoren.

En av SMARTDOKs fremtredende funksjoner er evnen til å digitalisere og strømlinjeforme dokumentasjonsprosessen. Ved å eliminere behovet for manuell inndata og papirbasert sporingsarbeid, reduserer SMARTDOK risikoen for feil og forsinkelser i prosjektene. Dette resulterer ikke bare i økt nøyaktighet, men også i betydelig tidsbesparelse for alle involverte parter.

Plattformen støtter også prosjektledelsen ved å tilby omfattende rapporter og analyser. Dette gjør det mulig å overvåke fremdrift, identifisere eventuelle flaskehalser og ta informerte beslutninger for å sikre at prosjektet holder seg på riktig spor. SMARTDOK fungerer som et sentralt knutepunkt for all relevant informasjon, fra timeføring til materialbeholdning, og gir dermed en helhetlig oversikt over prosjektets tilstand.

Den mobile tilgjengeligheten til SMARTDOK gjør det enkelt for ansatte ute på feltet å registrere og oppdatere informasjon direkte fra byggeplassen. Dette bidrar til økt effektivitet og reduserer behovet for dobbeltarbeid. Dessuten gir den sanntidsdata som gjør det lettere å håndtere endringer og utfordringer underveis.

Sikkerheten er også prioritert i SMARTDOK, med robuste funksjoner for tilgangskontroll og datasikkerhet. Dette sikrer at sensitiv informasjon forblir konfidensiell og at bare autoriserte personer har tilgang til nøkkeldata.

Alt i alt representerer SMARTDOK en revolusjon innen prosjektstyring i byggebransjen, og dens brukervennlige grensesnitt og omfattende funksjonalitet gjør den til et uvurderlig verktøy for å sikre suksess i komplekse prosjekter

Hvordan integrasjonen fungerer

Overføring av prosjekter/underprosjekter, arbeidstimer, maskintimer, forbruk av varer og fakturagrunnlag fra SmartDok til ERP utføres sømløst av vårt system. Vi tilbyr også muligheten til å overføre prosjekter og kundedata fra ERP til SmartDok etter behov

Hvordan sette opp integrasjonen

Du aktiverer integrasjonen når du er logget inn i Systima under integrasjoner. Når integrasjonen er aktivert vil du bli kontaktet for å hjelpe å sette opp integrasjonen så all data blir overført riktig. Du blir som oftest kontaktet innen et par arbeidsdager.

Smartdok

Leverandør:

iizy

Faktura kommer fra:

iizy

Link til integrasjonen