Inkasso

Integrasjoner med inkassoselskaper utgjør en viktig del av ethvert regnskapssystem, spesielt for bedrifter som står overfor utfordringer knyttet til ubetalte fordringer. Disse integrasjonene gir bedrifter muligheten til å sømløst samarbeide med profesjonelle inkassopartnere for å håndtere utestående betalinger. Gjennom denne integrasjonen kan du sende ubetalte fakturaer og kundeinformasjon direkte til inkassopartneren, som deretter kan ta seg av inndrivelsesprosessen på en effektiv og juridisk korrekt måte. Dette reduserer tidsforbruket og administrativ byrde for bedriften samtidig som det øker sjansene for å inndrive ubetalte beløp. Integrasjoner med inkasso er en viktig ressurs for å opprettholde sunn økonomisk styring og forbedre likviditeten. Systima har som mål å være det mest effektive ERP systemet i Norge, og prøver derfor å legge opp til enkle og effektive integrasjoner.