Håndtverkere

Disse integrasjonene er ment for alle håndverkere, som blant annet elektriker, rørlegger, snekker, maler, murer o.l. Integrasjoner med håndverkere spiller en viktig rolle for bedrifter som samarbeider med eksterne entreprenører og håndverkere. Disse integrasjonene muliggjør en sømløs strøm av informasjon og data mellom din virksomhet og håndverkere som arbeider på prosjekter. Ved å koble ERP-systemet Systima med håndverkerprogrammer, kan du effektivt håndtere arbeidsordrer, timeføring, tidsskjemaer, fakturering og kostnadsanalyse. Dette reduserer administrative byrder, forbedrer sporbarheten av prosjektene og bidrar til bedre kontroll over prosjektkostnader. Integrasjoner med håndverkere gir bedre samarbeid, nøyaktig dokumentasjon og optimalisert ressursutnyttelse, og er en nøkkelkomponent for å drive prosjektorienterte virksomheter effektivt.