Priser

Våre priser er delt inn i modulpriser og transaksjonspriser. Modulene har en fast pris per måned eller per år. Ved å velge per år vil man få 15 % rabatt. Noen type handlinger vil ha en transaksjonspris. Denne prisen gjelder per gang du gjennomfører den aktuelle handling. Oversikt over hvilke handlinger og priser finner du lengre ned på siden. Alle våre priser er eks. mva.

Priskalkulator

Sammenlign Systima Regnskap med andre regnskapsprogrammer

Gratis lisensperiode og flyttehjelp

Har du et annet regnskapsprogram i dag? Vi tilbyr gratis flyttehjelp dersom du ønsker bytte til Systima. Dersom du har en løpende lisensperiode i et annet system, tilbyr vi også gratis systemtilgang til din nåværende lisens har gått ut.

Send oss en forespørsel for å starte prosessen

Systima regnskap og lønnssystem tilbyr gratis flyttehjelp og lisensperiode hvis du bytter fra et annet regnskapsprogram

Gode betingelser

  • Gratis etablering på alle våre moduler

  • Ingen skjulte kostnader

  • Rask og enkel onboarding fra andre systemer

  • Velg årlig fakturering av modulpris for -15 % rabatt

Fakturering

kr 0 /mnd

Fakturering og regnskap

kr 144 /mnd

Fakturering, regnskap og lønn

kr 169 /mnd

Faktura

Fakturamodul
Repeterende faktura
EHF
KID
Bankintegrasjon med alle norske banker
Brønnøysund integrasjon

Faktura og regnskap

Fakturamodul
Repeterende faktura
EHF
KID
Bankintegrasjon med alle norske banker
Brønnøysund integrasjon
Bokføring
Mobilapp til iPhone og Android
Prosjekt og avdeling
Altinn-integrasjon MVA-melding
Bankavstemming automatisk og manuell
Rapporter med eksportmuligheter
Periodisering
Integrasjoner og åpent API (kommer snart)

Faktura, regnskap, lønn

Fakturamodul
Repeterende faktura
EHF
KID
Bankintegrasjon med alle norske banker
Brønnøysund integrasjon
Bokføring
Mobilapp til iPhone og Android
Prosjekt og avdeling
Altinn-integrasjon MVA-melding
Bankavstemming automatisk og manuell
Rapporter med eksportmuligheter
Periodisering
Integrasjoner og åpent API (kommer snart)
Timeføring
Ansatte
Lønn
Altinn integrasjon, a-melding og skattekort

Faktura

Brukertilgang og ekstra brukere
0,00 kr
Faktura inn / ut
7,90 kr
Innbetaling med KID på faktura
1,90 kr
EHF
3,90 kr
Mobilapp til iPhone og Android
Bankintegrasjon inn- og utbetalinger (etablering 299 kr)
Andre bilag
Timeføring (uavhengig av brukere)
Lønnsslipp

Faktura og regnskap

Brukertilgang og ekstra brukere
0,00 kr
Faktura inn / ut
1,90 kr
Innbetaling med KID på faktura
1,90 kr
EHF
2,50 kr
Mobilapp til iPhone og Android
0,00 kr
Bankintegrasjon inn- og utbetalinger (etablering 299 kr)
1,90 kr
Andre bilag
1,90 kr
Timeføring (uavhengig av brukere)
Lønnsslipp

Faktura, regnskap, lønn

Brukertilgang og ekstra brukere
0,00 kr
Faktura inn / ut
1,90 kr
Innbetaling med KID på faktura
1,90 kr
EHF
2,50 kr
Mobilapp til iPhone og Android
0,00 kr
Bankintegrasjon inn- og utbetalinger (etablering 299 kr)
1,90 kr
Andre bilag
1,90 kr
Timeføring (uavhengig av brukere)
0,00 kr
Lønnsslipp
19,00 kr

Modul for mindre selskaper

Modul for selskaper med minimal drift og få bilag. Du får en faktura for et år om gangen som inkluderer et viss antall bilag.

59 kr / mnd
Aktiver
  • Gratis etablering
  • Inkluderer 150 bilag i året
  • Samme tilgang som modulen for "Fakturering og regnskap"
  • Ubegrenset antall brukere (og regnskapsførere) med tilgang til virksomheten
  • Ved overstigelse av antall bilag koster det 20 kr per bilag
const yearlyButtons = document.querySelectorAll(".js-prices-yearly-btn"); const monthlyButtons = document.querySelectorAll(".js-prices-monthly-btn"); const plan1PricesYearly = document.querySelectorAll(".js-plan1-price-yearly"); const plan1PricesMonthly = document.querySelectorAll( ".js-plan1-price-monthly", ); const plan2PricesYearly = document.querySelectorAll( ".js-plan2-price-yearly ", ); const plan2PricesMonthly = document.querySelectorAll( ".js-plan2-price-monthly", ); yearlyButtons.forEach((el) => { el.addEventListener("click", showYearly); }); monthlyButtons.forEach((el) => { el.addEventListener("click", showMonthly); }); function showYearly() { yearlyButtons.forEach((el) => { el.classList.add("bg-gray-200"); }); monthlyButtons.forEach((el) => { el.classList.remove("bg-gray-200"); }); [...plan1PricesYearly, ...plan2PricesYearly].forEach((el) => { el.classList.remove("hidden"); }); [...plan1PricesMonthly, ...plan2PricesMonthly].forEach((el) => { el.classList.add("hidden"); }); } function showMonthly() { yearlyButtons.forEach((el) => { el.classList.remove("bg-gray-200"); }); monthlyButtons.forEach((el) => { el.classList.add("bg-gray-200"); }); [...plan1PricesYearly, ...plan2PricesYearly].forEach((el) => { el.classList.add("hidden"); }); [...plan1PricesMonthly, ...plan2PricesMonthly].forEach((el) => { el.classList.remove("hidden"); }); }