Sanimalis

Ved aktivering vil iizy ta kontakt innen spesifisert tid for å sette opp og aktivere integrasjonen. iizy har integrasjoner med Sanimalis som passer for alle som bruker dette veterinærsystemet og som ønsker å automatisere flere av de manuelle prosessene og bli mer effektiv og mindre personavhengig.

Generell informasjon om integrasjonsleverandøren

Sanimalis er et ledende journalsystem for veterinærer i Norden og er tatt i bruk av over 1000 veterinærer i Norge. Med en imponerende 30-årig historie har Sanimalis utviklet inngående kunnskap om veterinærbransjens behov og utfordringer. Dette gjør det til det mest moderne og oppdaterte journalsystemet tilgjengelig på markedet, skreddersydd for å imøtekomme veterinærers arbeidskrav både i dag og i fremtiden.

Den femte generasjonen av Sanimalis representerer en avansert løsning for veterinærer som jobber med kjæledyr, hester og produksjonsdyr. Målgruppen omfatter praksisveterinærer, hest- og dyreklinikker hvor kunder ofte bestiller konsultasjoner på forhånd. Pasienter kommer deretter til klinikken, gjennomgår undersøkelser og behandlinger, eller i noen tilfeller oppstalles. Journalsystemet er designet med tanke på sømløs integrasjon av avansert utstyr som kommuniserer direkte med programmet. Dette gjør det mulig for ansatte ved klinikken å dekke ulike ansvarsområder før, under og etter behandlingen av dyret.

En bemerkelsesverdig funksjon er Sanimalis' evne til å håndtere flere brukere samtidig på en oversiktlig og brukervennlig måte. Dette er avgjørende for å effektivisere arbeidsflyten ved dyreklinikker der flere personer er involvert i behandlingsprosessen. Samtidig er Sanimalis i samsvar med journalforskriften og bokføringsloven, og programmet er tilpasset for å muliggjøre medisinrapportering direkte til Mattilsynet. ID-registrering av kjæledyr blir også enkelt håndtert, med direkte rapportering til Dyreidentitet.

Sanimalis representerer dermed ikke bare et avansert og effektivt verktøy for veterinærer, men det understreker også sitt engasjement for å overholde bransjens regelverk og standarder. Med sin lange historie og kontinuerlige tilpasninger til bransjens behov, forblir Sanimalis et pålitelig og moderne valg for veterinærer i Norden

Hvordan integrasjonen fungerer

Denne integrasjonen automatiserer overføringen av fakturaer fra Sanimalis til Systima Regnskap, reduserer manuell registrering og minimerer feilmarginen. Resultatet er en mer effektiv og pålitelig regnskapsprosess, frigjøring av tid og ressurser for andre forretningsaspekter. Dette er med på å frigjøre ressurser som kan benyttes mer strategisk i virksomheten, og gir deg en mer pålitelig og effektiv regnskapsprosess.

Hvordan sette opp integrasjonen

Du aktiverer integrasjonen når du er logget inn i Systima under integrasjoner. Når integrasjonen er aktivert vil du bli kontaktet for å hjelpe å sette opp integrasjonen så all data blir overført riktig. Du blir som oftest kontaktet innen et par arbeidsdager.

Sanimalis

Leverandør:

iizy

Faktura kommer fra:

iizy

Link til integrasjonen