IdrettsOppgjør

Ved aktivering vil iizy ta kontakt innen spesifisert tid for å sette opp og aktivere integrasjonen. Integrasjonen vil hente ut alle utlegg og dommerregninger i IdrettsOppgjør og overføre dem til Systima for utbetaling og bokføring.

Generell informasjon om integrasjonsleverandøren

Idrettsoppgjør utgjør ikke bare et teknologisk fremskritt, men også en strategisk tilnærming for å modernisere og optimalisere økonomistyringen i Norges idrettsforbund. Idrettsoppgjør er en digital plattform som tilbys alle organisasjonsenheter tilknyttet Norges idrettsforbund. Formålet er å forenkle og effektivisere innsending og oppgjør av økonomiske krav knyttet til idrettsarrangementer. Dette inkluderer honorarer, kjøregodtgjørelse, diett, utlegg og andre refusjoner. Ved å benytte Idrettsoppgjør blir dokumentasjonsprosessen, innsendingen, oppgjøret og utbetalingen av krav og refusjoner automatisert, og dette vil spesielt lette arbeidet for de som tidligere håndterte slike krav manuelt.

Idrettsoppgjør fungerer som et verktøy som avslutter prosessen med å generere et regnskapsbilag eller -fil. Dette bilaget kan deretter behandles videre i lønns- eller regnskapssystemet. Plattformen har som mål å gjøre hverdagen enklere for de som er ansvarlige for administrasjonen av økonomiske krav i tilknytning til idrettsaktiviteter.

Den primære målgruppen for Idrettsoppgjør er idrettslag, inkludert bedriftsidrettslag, samt grupper i fleridrettslag. Plattformen brukes for oppgjør av krav fra ulike aktører som tillitvalgte, ansatte, trenere, instruktører, dommere og andre involverte etter ulike arrangementer. Videre benyttes Idrettsoppgjør også av særforbund og særkretser/regioner for å håndtere oppgjør etter kamper. Kravene etableres i TurneringsAdmin (TA) og overføres deretter til Idrettsoppgjør for videre behandling.

For særforbund og særkretser/regioner gir Idrettsoppgjør også en dedikert plattform for å håndtere økonomiske aspekter knyttet til kamper. Dette bidrar til å standardisere prosessene og sikrer nøyaktig og pålitelig økonomisk rapportering for hele idrettssektoren.

Samlet sett tilbyr Idrettsoppgjør en helhetlig løsning for digitalisert håndtering av økonomiske transaksjoner knyttet til idrettsarrangementer, og bidrar dermed til en mer effektiv og strømlinjeformet administrasjon for alle involverte organisasjonsenheter.

Hvordan integrasjonen fungerer

Integrasjonen sørger for å automatisk samle inn alle utlegg og dommerregninger fra IdrettsOppgjør, for deretter å overføre dem til ditt regnskapssystem. Dette forenkler prosessen med utbetaling og bokføring, da du ikke lenger trenger å håndtere disse oppgavene manuelt

Hvordan sette opp integrasjonen

Når du har logget inn på Systima og aktivert integrasjonen, navigerer du til integrasjonsseksjonen for å starte prosessen. Vårt dedikerte støtteteam vil ta kontakt for å veilede deg gjennom konfigureringen og sikre feilfri overføring av data. Forvent å motta denne støtten innen et par arbeidsdager, og vær trygg på at vi er engasjert i å sikre en smidig integrasjonserfaring for deg.

IdrettsOppgjør

Leverandør:

iizy

Faktura kommer fra:

iizy

Link til integrasjonen