Annet

Dette er alle andre integrasjoner som ikke naturlig passer inn under andre kategorier.