Hva er en saldobalanse?

Lesetid: 5 min

En saldobalanse er et økonomisk dokument som viser en virksomhets totale eiendeler og gjeld på et gitt tidspunkt. Dette gir en oversikt over virksomhetens økonomiske stilling og gir grunnlag for å vurdere om virksomheten er i stand til å dekke sine forpliktelser.

En saldobalanse har to hoveddeler

En saldobalanse består av to hoveddeler: eiendeler og gjeld. Eiendeler er alt virksomheten eier, som for eksempel bygninger, maskiner, utstyr og penger. Gjeld er alt virksomheten skylder, som for eksempel lån, kredittkortgjeld og leverandørgjeld.


Hvorfor trenger man en saldobalanse?

Det er viktig å ha en saldobalanse fordi den gir et bilde av virksomhetens økonomiske stilling og hvordan den har utviklet seg over tid. Dette er nyttig for både interne og eksterne interessenter, som for eksempel investorer, aksjonærer, ansatte og myndigheter. For virksomheter kan en saldobalanse også være nyttig for å vurdere om virksomheten er økonomisk bærekraftig, og om den har evne til å tilbakebetale lån og annen gjeld.

For å lage en saldobalanse, begynner man med å liste opp alle eiendelene i virksomheten. Deretter legger man til gjelden. Når man har gjort dette, kan man se hva som er virksomhetens totale eiendeler og gjeld.

En saldobalanse er et nyttig verktøy for å vurdere en virksomhets økonomiske stilling, men det er viktig å huske at en saldobalanse bare gir et øyeblikksbilde av virksomhetens økonomiske stilling.. Derfor kan det være lurt å lage en saldobalanse med jevne mellomrom, for å få et oppdatert bilde av sin økonomiske situasjon. For å få en mer detaljert oversikt over virksomhetens økonomi, kan det være lurt å lage et resultat- og balanseregnskap, som viser hvordan virksomheten har gjort det økonomisk over en periode, for eksempel et år.

I en ideell verden skal eiendelene alltid være høyere enn gjelden, slik at virksomheten har en positiv saldobalanse. Dette betyr at den har mer verdier enn forpliktelser, noe som gjør at den kan dekke sine forpliktelser. Hvis gjelden er høyere enn eiendelene, har virksomheten en negativ saldobalanse, noe som kan være et tegn på at den har økonomiske problemer.

Les også: Hva er en hovedbok

Eksempel på saldobalanse

EIENDELER:

  • Hus: 500 000 kr

  • Bil: 250 000 kr

  • Kontanter: 50 000 kr

  • Verdipapirer: 100 000 kr

  • Sum eiendeler: 900 000 kr

GJELD:

  • Boliglån: 400 000 kr

  • Kredittkortgjeld: 50 000 kr

  • Leverandørgjeld: 20 000 kr

  • Sum skyldigheter: 470 000 kr

NETTOFORMUE: 430 000 kr (eiendeler minus gjeld)

I dette eksemplet har denne personen en nettoformue på 430 000 kr. Dette betyr at de har 430 000 kr til disposisjon etter all gjeld er betalt. Nettoformuen kan for eksempel brukes til å investere i nye eiendeler, eller til å spare opp til pensjon.

Les også: Hva er balanseregnskap og Hva er resultatregnskap

Artikkelen kan inneholde feil og mangler, og vi står ikke ansvarlig for eventuelle utfordringer eller problemer dette måtte forårsake.

Effektivt og enkelt
Systima regnskap

Systima er et topp moderne fakturering-, regnskap- og lønnssystem med ambisjoner om å bli ledende i hele Norge.

Prøv Systima
Systima fakturasystem
function readingTime(querySelectorSource, querySelectorReadingTime) { const text = document.querySelector(querySelectorSource).innerText; const wpm = 225; const words = text.trim().split(/\s+/).length; const time = Math.ceil(words / wpm); document.querySelector(querySelectorReadingTime).innerText = time; } readingTime("#blog-article", "#reading-time");