Hva er resultatregnskap?

Lesetid: 5 min

Resultatregnskap er en oversikt over inntekter og utgifter med en oppsummering av et positivt eller negativt resultat. Positivt resultat tilsvarer overskudd, og negativt resultat betyr underskudd.

Resultatregnskap vs balanseregnskap

Et regnskap deles oftest inn i to deler: resultatregnskap og balanseregnskap. Resultatregnskap viser inntekter og kostnader med et resultat som viser overskudd eller underskudd. Et balanseregnskap viser eiendeler, egenkapital og gjeld. Et resultatregnskap viser derfor hvor lønnsomt et selskap er, mens balanseregnskapet viser hva selskapet eier og hvor mye av eiendelene er eid med egne midler og ved lån.

Dersom et aksjeselskap går i overskudd med 100 000 kr, og velger at pengene skal beholdes i selskapet vil man da se et overskudd på 100.000 kr i resultatregnskapet, og en økning på 100.000 kr i egenkapitalen i balanseregnskapet. 

Les også: Hva er balanseregnskap

Kontoer som påvirker resultatet

Når man bokfører velger man debet eller kredit på ulike kontoer. Ettersom resultat viser inntekter og kostnader, bruker man ikke alle kontoklasser. Noen kontoklasser påvirker resultatet og andre kontoklasser påvirker balanseregnskapet.

En kontoklasse er det første sifferet på en konto i regnskapet. Eksempel er den vanligste kontoen for salg 3000 (salgsinntekter avgiftspliktig). Ettersom 3 er det første sifferet på 3000 er kontoklassen her 3.

Resultatregnskapet består av kontoklasse 3 - 8 som er

  • Kontoklasse 3 = Inntekter

  • Kontoklasse 4 = Varekostnader

  • Kontoklasse 5 = Lønn og personalkostnader

  • Kontoklasse 6 og 7 = Driftskostnader

  • Kontoklasse 8 = Finansinntekter og finanskostnader

Inntekter - kostnader = resultat

Det betyr at kontoklasse:

3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 = resultat

Husk at kontoklasse 8 også kan være inntekter, og trenger ikke påvirke resultatet negativt.

Kontoklasse 1 og kontoklasse 2 er derfor ikke en del av resultatregnskapet da disse påvirker balanseregnskapet.

Skatt ved overskudd

Skatt på overskudd for et aksjeselskap kan variere fra år til år. Dette avhenger oftest av hvilket politisk parti som sitter i regjering. I 2021 er skattesatsen på overskudd satt til 22 %

Eksempel: Et selskap har 10 millioner i inntekter (omsetning) og 8 millioner i kostnader.
Inntekter - kostnader = overskudd
10 mill - 8 mill = 2 mill i overskudd
2 000 000 * 22 % = 440 000 kr
Dette selskapet skal da betale 440 000 kr i overskuddsskatt.

Forskuddsskatt

Overskuddsskatt beregnet ut i fra et overskudd, og er ikke fastsatt før godkjent årsregnskap. Fristen for å godkjenne årsregnskap er vanligvis senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt. Under covid19 pandemien har disse og mange andre frister blitt utsatt.
Det betyr at man ikke vet hva overskuddet er før lenge etter året er ferdig. Av denne grunn er det en forskuddsskatt, som er å betale overskuddsskatt på forskudd.

Forskuddsskatten betales over to like terminer og betales 15. februar og 15. april året etter inntektsåret. Eksempel: for driftsåret 2021, betaler du forskuddsskatt 15. februar 2022 og 15. april 2022.

Restskatt

Restskatt er differansen mellom faktisk skatt av overskudd som skal betales og hva som er betalt i forskuddsskatt. Ettersom forskuddsskatten blir betalt før årsoppgjøret er ferdig og godkjent er det stor sannsynlighet for at skatten ikke er helt nøyaktig. 

Når endelig skatt er avklart i årsoppgjøret betaler man restskatt. Innbetalingen skal skje innen 31. mai året etter inntektsåret, og dersom betalingen skjer senere vil det påløpe renter.
Eksempel: du skal betale 100 000 kr totalt i skatt på overskuddet, og du har betalt 80 000 kr i forskuddsskatt. I dette tilfellet blir det 100 000 - 80 000 = 20 000 som mangler. Restskatten er derfor 20 000 kr.

Skatt ved underskudd

Dersom du har et aksjeselskap som har gått med underskudd skal du ikke betale skatt. I dette tilfellet vil regnestykket bli motsatt, bare du ikke får pengene utbetalt. Du vil da ha penger til gode til fremtidige år.
Eksempel: du går med 100 000 kr i overskudd og skattesatsen er 22 % vil du måtte betale 22 000 kr i skatt. Dersom du har 100 000 kr i underskudd, vil du da ha 22 000 kr tilgode.

La oss si du i år 1 går i underskudd med 100 000 kr og har 22 000 kr til gode, og året etter går i overskudd med 100 000 kr. Da motregnes 22 000 - 22 000 kr og du skylder 0 kr i skatt.

Følg oss på Linkedin, Facebook eller Instagram for å holde deg oppdatert. 

Artikkelen kan inneholde feil og mangler, og vi står ikke ansvarlig for eventuelle utfordringer eller problemer dette måtte forårsake.

Effektivt og enkelt
Systima regnskap

Systima er et topp moderne fakturering-, regnskap- og lønnssystem med ambisjoner om å bli ledende i hele Norge.

Prøv Systima
Systima fakturasystem
function readingTime(querySelectorSource, querySelectorReadingTime) { const text = document.querySelector(querySelectorSource).innerText; const wpm = 225; const words = text.trim().split(/\s+/).length; const time = Math.ceil(words / wpm); document.querySelector(querySelectorReadingTime).innerText = time; } readingTime("#blog-article", "#reading-time");