Kreditnota

Lesetid: 5 min

Kreditnota gir refusjon for varer eller tjenester som returneres eller annulleres, og trekker fra det originale beløpet fra den opprinnelige fakturaen.

Hva er kreditnota?

Kreditnota er et dokument som brukes når en kunde for eksempel returnerer en vare eller annuller en ordre. Det gir kunden en refusjon for varen eller tjenesten som ble returnert eller annullert, og det trekker fra det originale beløpet fra den opprinnelige fakturaen. I henhold til bokføringsloven er det ikke lov å slette allerede utsendte fakturaer, og man må derfor bruke kreditnota.

Det er viktig å merke seg at en kreditnota ikke er det samme som en faktura. En faktura er et dokument som bekrefter en salgstransaksjon, mens en kreditnota er et dokument som registrerer en kreditt eller refusjon relatert til en tidligere transaksjon.

Les også: Faktura mal

Kreditnotaer er viktig for å holde oversikt over kundens konto og for å sørge for at alle transaksjoner er korrekte og balanserte. Det er også viktig å ha en god prosess for å håndtere kreditnotaer i henhold til regelverk for å unngå eventuelle problemer ved for eksempel bokettersyn.

Les også: Hvordan slette en faktura / hvordan lage kreditnota

Når brukes kreditnota?

Det kan være flere ulike grunner for at man vil slette/kreditere en faktura. Det kan for eksempel være at det er sendt feil faktura, kunden ikke lenger skal betale beløpet av en eller annen grunn, eller at kunden skal betale mindre enn hva som er i den originale fakturaen. En kreditnota kan utstedes av enten selgeren eller kjøperen, avhengig av årsaken til kreditten.

Hva skal en kreditnota inneholde?

En kreditnota inneholder vanligvis informasjon om dato, transaksjonsnummer, navn og kontaktinformasjon for begge parter, samt en liste over varer og priser som er gjenstand for kreditten. Kreditnotaen kan også inneholde en forklaring på årsaken til kreditten, samt eventuelle spesielle instruksjoner eller kommentarer.

Eksempel på kreditnota:

Kundenavn: Olivia Green
Kundenummer: 56789
Faktura nummer: 12345
Dato: 01.01.2023

Varebeskrivelse Antall, Pris, Sum

Vare 1 stk, 50 kr, 50 kr

Subtotal 1 stk, 50 kr

Moms (25%) 12,5 kr

Total 62,5 kr

Begrunnelse for kreditnota: Kunden returnerte varen på grunn av feil vare mottatt.

Signatur: ____________________

Lag faktura og kreditnota gratis

Systima er et faktureringsprogram hvor du kan lage og sende faktura og kreditnotaer gratis. Vi har mange gratis funksjoner som gjør faktureringen effektivt og oversiktlig.

Fakturaprogrammet er så enkelt at hvem som helst kan bruke det, selv uten erfaring eller økonomisk bakgrunn.

Registrer deg og prøv ut Systima her!

Artikkelen kan inneholde feil og mangler, og vi står ikke ansvarlig for eventuelle utfordringer eller problemer dette måtte forårsake.

Effektivt og enkelt
Systima regnskap

Systima er et topp moderne fakturering-, regnskap- og lønnssystem med ambisjoner om å bli ledende i hele Norge.

Prøv Systima
Systima fakturasystem
function readingTime(querySelectorSource, querySelectorReadingTime) { const text = document.querySelector(querySelectorSource).innerText; const wpm = 225; const words = text.trim().split(/\s+/).length; const time = Math.ceil(words / wpm); document.querySelector(querySelectorReadingTime).innerText = time; } readingTime("#blog-article", "#reading-time");