Hva er en regnskapskonto?

Lesetid: 5 min

Kort forklart er regnskapskontoer kontoer man bruker for å registrere transaksjoner i et regnskapsprogram for å ha kontroll på bedriftens økonomi.

Fordeler ved bruk av regnskapskontoer

Regnskapskontoer er et viktig verktøy i økonomistyringen for bedrifter og organisasjoner. De gir en oversikt over økonomiske transaksjoner og hjelper med å holde styr på inntekter, utgifter, eiendeler og gjeld. I denne artikkelen skal vi se på noen av fordelene ved å bruke regnskapskontoer.

  1. Bedre oversikt over økonomien: Regnskapskontoer gir deg en klar oversikt over hva som kommer inn og går ut av bedriften din. Dette hjelper deg å holde styr på inntekter, utgifter og likviditeten. Dette kan være viktig for å forstå hva som driver bedriftens vekst og hva som kan være potensielle problemer.

  2. Enklere skatteregistrering: Regnskapskontoer kan hjelpe deg med å holde styr på utgifter som kan være skattemessige fradrag. Dette kan gjøre det enklere å fylle ut skattemeldingen og kan også bidra til å redusere skattebetalingen.

  3. Bedre beslutningsstøtte: Regnskapskontoer gir deg verdifull informasjon om bedriftens økonomi, som du kan bruke for å ta mer informerte beslutninger. Du kan for eksempel se hvor mye penger du har tilgjengelig for å investere i nye prosjekter eller varene.

  4. Bedre styring av lån: Regnskapskontoer hjelper deg å holde styr på gjelden din. Dette gir deg en bedre oversikt over hvor mye penger du skylder andre, og kan hjelpe deg å planlegge når og hvordan du skal betale tilbake lånene.

  5. Bedre kommunikasjon med eksterne parter: Regnskapskontoer gir deg et system som kan være lett å forstå for eksterne parter som investorer, banker eller revisorer. Dette kan gjøre det enklere å kommunisere bedriftens økonomi og bidra til å skape tillit.

Regnskapskontoer er altså en avgjørende del av økonomistyringen for bedrifter og organisasjoner. De gir en oversikt over økonomiske transaksjoner, hjelper med skatteregistrering, gir bedre beslutningsstøtte, bedre styring av lån og bedre kommunikasjon med eksterne parter.

Kategorisering av regnskapskontoer i regnskapet

Regnskapkontoer består av kontoer med firesifrede koder som kategoriserer de ulike postene i regnskapet.
Alt av firmaets inntekter og utgifter skal føres inn i ulike regnskapskontoer avhengig av hvilken type inntekt/utgift det er. 

-Det finnes flere typer regnskapskontoer, inkludert kontantkonto, leverandørkonto, kundekonto, og lønnskonto.

  • Kontantkonto: Denne kontoen registrerer alle transaksjoner som har med kontanter å gjøre, som for eksempel innskudd og uttak fra bankkontoen.

  • Leverandørkonto: Denne kontoen registrerer transaksjoner som har med leverandører å gjøre, som for eksempel kjøp av varer eller tjenester.

  • Kundekonto: Denne kontoen registrerer transaksjoner som har med kunder å gjøre, som for eksempel salg av varer eller tjenester.

  • Lønnskonto: Denne kontoen registrerer transaksjoner som har med lønn å gjøre, som for eksempel lønn til ansatte og utbetaling av feriepenger.

I et regnskapsprogram kan man sette opp hundrevis av kontoer, med hver konto som representerer en form for aktivitet eller transaksjon.  Alle transaksjoner som skjer i bedriften, skal registreres i en konto for å kunne gjøre det mulig å føre kontroll på økonomien til firmaet.

Vil du teste Systima? Registrer deg og prøv gratis her!

Ulike kontoklasser ved føring i regnskapskontoer

Det finnes åtte kontoklasser man må forholde seg til ved føring i regnskapskontoer. Det første sifferet i kontoklassen beskriver hvilken type transaksjon det er. Man fører inn i regnskapskontoer når man feks har fakturert eller solgt noe, og når man fører utgifter.
I regnskapskontoene kan man se saldo og også på bevegelser inn og ut av kontoene. 

Les også: Hvorfor velge Systima sitt fakturaprogram

1000-1999: Eiendeler
2000-2999: Egenkapital og gjeld
3000-3999: Inntekter
4000-4999: Varekostnader
5000-5999: Lønnskostnader
6000-6999: Driftskostnader
7000-7999: Andre driftskostnader
8000-8999: Finansinntekter/utgifter, resultat og overføring

1xxx-3xxx brukes til eiendeler/inntekter

4xxx-8xxx brukes for utgifter

Artikkelen kan inneholde feil og mangler, og vi står ikke ansvarlig for eventuelle utfordringer eller problemer dette måtte forårsake.

Effektivt og enkelt
Systima regnskap

Systima er et topp moderne fakturering-, regnskap- og lønnssystem med ambisjoner om å bli ledende i hele Norge.

Prøv Systima
Systima fakturasystem
function readingTime(querySelectorSource, querySelectorReadingTime) { const text = document.querySelector(querySelectorSource).innerText; const wpm = 225; const words = text.trim().split(/\s+/).length; const time = Math.ceil(words / wpm); document.querySelector(querySelectorReadingTime).innerText = time; } readingTime("#blog-article", "#reading-time");