Holdingselskap

Lesetid: 5 min

I dagens komplekse forretningsverden blir holdingselskaper stadig mer relevante og nødvendige for store og små bedrifter. En velstrukturert holdingselskap gir en rekke fordeler som kan hjelpe selskaper med å diversifisere, effektivisere og beskytte sine eiendeler. Denne artikkelen vil utforske hva et holdingselskap er, hvordan det fungerer, og hvilke fordeler det kan tilby.

Hva er et Holdingselskap?

Et holdingselskap er et selskap som eier aksjer eller eierandeler i andre selskaper, ofte kalt datterselskaper. Hovedformålet med et holdingselskap er å koordinere og administrere eiendeler og investeringer i disse datterselskapene. Holdingselskaper kan eie datterselskaper innen en rekke bransjer og sektorer, og størrelsen og kompleksiteten til holdingselskaper varierer avhengig av bedriftens mål og omfang.

Les mer om: regnskap for små bedrifter

Struktur og Funksjoner

Holdingselskaper opererer vanligvis på to nivåer: morselskapsnivået (holdingselskapet) og datterselskapsnivået (de eide selskapene). Holdingselskapet kan ha ulike måter å eie datterselskaper på, inkludert aksjer, eierandeler, eller en kombinasjon av begge. Denne strukturen gir flere fordeler:

 1. Diversifisering: Holdingselskaper kan spre risikoen ved å eie flere datterselskaper i forskjellige bransjer. Dette beskytter mot potensielle tap i en enkelt sektor eller bransje.

 2. Skattefordeler: Holdingselskaper kan dra nytte av gunstige skatteordninger for selskaper som eier aksjer i andre selskaper. Dette kan føre til betydelige skattefordeler.

 3. Beskyttelse og skille: Ved å ha datterselskapene som separate juridiske enheter, kan holdingselskapet beskytte seg mot potensiell gjeld og juridisk ansvar i datterselskapene. Dette kan hjelpe til med å beskytte selskapets verdier.

 4. Effektivisering og styring: Holdingselskapet kan gi fellesadministrasjon og styring av datterselskapene, noe som kan øke effektiviteten og konsistensen i selskapets drift.

 5. Eiendelsbeskyttelse: Holdingselskaper kan brukes til å eie immaterielle eiendeler som patenter, varemerker eller opphavsrett. Dette kan beskytte selskapets eiendeler mot potensiell misbruk eller konflikter.

Les mer om: Enkeltpersonforetak eller aksjeselskap?

Hvordan et Holdingselskap Fungerer

Holdingselskaper administrerer ofte datterselskapene sine ved å velge styremedlemmer og ledelse, samt fastsette strategiske retningslinjer og overvåke økonomien til datterselskapene. De kan også delta i finansieringsaktiviteter, for eksempel utstedelse av lån til datterselskapene eller hente kapital fra eksterne kilder. Holdingselskapet kan også bidra til å koordinere synergier mellom datterselskapene for å maksimere verdien for hele konsernet.

Du kan bruke Systima til å føre regnskapet for ditt holdingselskap.

Fordeler og Ulemper

Mens holdingselskaper gir mange fordeler, er det viktig å merke seg at det også kan være noen ulemper. Fordelene inkluderer økt diversifisering, skattefordeler og beskyttelse av eiendeler, som nevnt tidligere. Imidlertid kan ulempene omfatte kompleksitet i strukturen, ekstra administrasjonskostnader og potensialet for konflikter mellom holdingselskapet og datterselskapene.

Hvordan stifte et holdingselskap

1. Forstå Holdingselskapets Formål:

 • Før du starter, må du ha en klar forståelse av hvorfor du ønsker å opprette et holdingselskap. Hva er formålet med selskapet? Typiske mål inkluderer å eie og administrere aksjer i andre selskaper, investere i ulike bransjer, og skape en skattemessig gunstig struktur.

2. Velg en Riktig Juridisk Struktur:

 • I Norge kan holdingselskapet være et eget selskap, som for eksempel et aksjeselskap (AS) eller et allmennaksjeselskap (ASA), eller det kan være en del av en eksisterende virksomhet. Det er viktig å vurdere hvilken juridisk struktur som passer best for din situasjon.

3. Utarbeid Vedtekter:

 • Du må utarbeide vedtekter for ditt holdingselskap. Vedtektene skal inkludere selskapets navn, formål, aksjekapital, styreorganet og andre viktige bestemmelser. Det anbefales å søke juridisk rådgivning for å sikre at vedtektene oppfyller alle juridiske krav.

Les mer om vedtekter

4. Skaff Nødvendig Kapital:

 • Du må sørge for at selskapet har tilstrekkelig aksjekapital i henhold til vedtektene. Minimumsaksjekapitalen for et aksjeselskap i Norge er 30 000 NOK.

5. Registrer Selskapet:

 • Når du har vedtektene og kapitalen på plass, må du registrere selskapet. Dette gjøres ved å sende inn en søknad til Foretaksregisteret i Brønnøysund. Du kan gjøre dette elektronisk gjennom Altinn, som er en digital portal for næringslivet i Norge.

6. Velg Styre og Ledelse:

 • Du må utnevne styremedlemmer og daglig ledelse i henhold til vedtektene. Det er vanlig å ha minst en daglig leder i selskapet.

7. Melding til Skattemyndighetene:

 • Etter registreringen må du sende inn en melding til skattemyndighetene for å få et organisasjonsnummer. Dette nummeret er nødvendig for å rapportere skatt og moms.

8. Selskapets Skattemessige Struktur:

 • Du bør vurdere skattemessige spørsmål knyttet til holdingselskapets struktur. Norge har spesielle skattefordeler for holdingselskaper, men det er viktig å forstå skattereglene grundig og kanskje konsultere med en skatterådgiver for å maksimere fordelene.

9. Administrasjon og Rapportering:

 • Du må etablere rutiner for administrasjon, regnskap og rapportering for å overholde norske regnskapsstandarder og skatteregler. Det er viktig å holde regnskapet i orden og rapportere til myndighetene i henhold til loven.

I Systima Regnskapsprogram for små bedrifter kan du føre all nødvendidg regnsksap, og gjøre rapportering direkte til myndighetene fra systemet. Systima er et billig regnskapsprogram for holdingselskaper.

10. Oppfølging og Rådgivning:

 • Å ha et holdingselskap innebærer kontinuerlig administrasjon, investeringsstrategi og overvåkning. Det kan være lurt å søke juridisk og finansiell rådgivning for å sikre at holdingselskapet oppfyller dine langsiktige mål.

Avslutende ord

Holdingselskaper er en viktig komponent i forretningsstrategien for mange selskaper. De gir en måte å effektivt eie og administrere flere datterselskap samtidig, noe som gir fordeler som risikospredning, skattefordeler og beskyttelse av eiendeler. Selv om det kan være utfordringer knyttet til administrasjon og kompleksitet, er fordelene ofte vel verdt innsatsen for mange bedrifter. Med riktig planlegging og styring kan et holdingselskap være et kraftig verktøy for å oppnå forretningsmål og suksess.

Artikkelen kan inneholde feil og mangler, og vi står ikke ansvarlig for eventuelle utfordringer eller problemer dette måtte forårsake.

Effektivt og enkelt
Systima regnskap

Systima er et topp moderne fakturering-, regnskap- og lønnssystem med ambisjoner om å bli ledende i hele Norge.

Prøv Systima
Systima fakturasystem
function readingTime(querySelectorSource, querySelectorReadingTime) { const text = document.querySelector(querySelectorSource).innerText; const wpm = 225; const words = text.trim().split(/\s+/).length; const time = Math.ceil(words / wpm); document.querySelector(querySelectorReadingTime).innerText = time; } readingTime("#blog-article", "#reading-time");