Hva er bankavstemming?

Lesetid: 5 min

En bankavstemming er å avstemme bankkontoen mot regnskapet. Det vil si at man kontrollerer at alle transaksjonene i banken tilsvarer med posteringene i regnskapet. Alt som er synlig på alle kontoutskriftene skal samsvare med hva som er bokført (registrert) i regnskapet.

Hvem må gjennomføre bankavstemming

Alle aksjeselskap er pålagt å gjennomføre bankavstemming. For enkeltpersonforetak (tidligere navn enkeltmannsforetak) er det frivillig, men sterkt anbefalt for å ha god kontroll på regnskapet.

Hvordan gjennomføres bankavstemming

Det gjennomføres en bankavstemming for hver måned. Du må avstemme alle bankkonto du har ved å sammenligne transaksjoner i regnskapet med bankutskriften. Hvis den samme transaksjonen er både i kontoutskriften og i regnskapet kan du gå videre til neste transaksjon. Det er viktig at du kontrollsjekker at inngående og utgående saldo i regnskapet er det samme som det står på kontoutskriften. Dette betyr at du hadde like mye penger på bankkontoen første og siste dag i en måned som du har registrert i regnskapet. Alle rommene på kontoutskriften skal alltid være like som de bokførte summene i regnskapet.

Les også: Faktureringsprogram for selvstendig næringsdrivende

Kontoutskrift

En kontoutskrift for en bankkonto er en oversikt over alle transaksjoner på en bankkonto. Her vil du derfor se alle innbetalinger og utbetalinger for en bankkonto. En kontoutskrift viser en måned om gangen og blir laget etter hver endt måned.

Les også: Dypere forklaring av en kontoutskrift

Eksempel på bankavstemming

Rørleggerbedriften AS hadde 0 kr på konto i starten av måneden. I løpet av måneden har selskapet fått en innbetaling på 30.000 kr for et salg. Selskapet har også kjøpt varer for 10.000 kr og utbetalt lønn på 15.000 kr. Kontoutskriften viser derfor inngående saldo på 0 kr denne måneden, og utgående saldo på 5.000 kr (30.000 - 10.000 - 15.000 = 5.000)Når Rørleggerbedriften AS ser i regnskapet, er det kun registrert kjøp av varer for 10.000 og lønnskostnader på 15.000 kr. Rørleggerbedriften AS ser derfor at innbetalingen ikke er registrert. Selskaper registrerer deretter innbetalingen på 30.000 på samme dato som kontoutskriften viser. Regnskapet og kontoutskriften viser nå samme inngående og utgående saldo, og alle transaksjonene samstemmer. Rørleggerbedriften AS har derfor avstemt bankkontoen ferdig for denne måneden.

Les også: Enkelt fakturaprogram

Automatisk bankavstemming

I Systima Regnskap har vi tilrettelagt for automatisk bankavstemming. Dette vil si at det er integrert mot bank, og alt som går inn og ut av bankkontoen automatisk kommer opp i systemet. Når du bokfører, vil avstemmingen også kunne registrere automatisk. Automatisk bankavstemming gjør derfor at du sparer betydelig med tid, og unngår manuelle prosesser.

Les også: Systima får bankintegrasjon mot Alle Norske banker. På 5 min har du aktiv integrasjon i systemet.

Kontoutskriften stemmer ikke med regnskapet

Dersom du gjennomfører bankavstemming og ser at det er ulike posteringer i regnskapet og kontoutskriften har du enten bokført feil eller glemt å bokføre en transaksjon. Dersom du har bokført feil må dette rettes opp i regnskapet. Dersom du ser det mangler posteringer i regnskapet må du bokføre disse så de samsvarer med kontoutskriften Dersom en transaksjon er registrert dobbelt i regnskapet og kun nevnt en gang på kontoutskriften må dette korrigeres i regnskapet så regnskapet og kontoutskriften viser de samme transaksjonene.

Les også: Gratis fakturaprogram på nett

Bli bevisst på kostnadene og optimaliser overskuddet

Når du gjennomfører bankavstemming ser du over alle transaksjoner inn og ut på en konto. Dette er en fin mulighet for bevisstgjøring og se de faktiske kostnadene. Har du noen unødvendige kostnader? Betaler du for mye for ulike tjenester? Er noen kostnader feil? Dette er vurderinger du burde vurdere løpende for å optimalisere resultatet (overskuddet). For å få bedre resultat må du enten øke inntektene eller kutte kostnadene. Det er mange bedrifter som ikke fokuserer nok på kostnadskutt og kunne optimalisert driften bedre.

Gode bokføringsrutiner

  • For å unngå å miste kontroll burde du ha gode bokføringsrutiner i ditt foretak. Noen tips til gode bokføringsrutiner:

  • Dersom du har få kjøp foretaket ditt, register bilag i regnskapssystemet med en gang du gjør et kjøp

  • Dersom du har mange kjøp i foretaket ditt, samle opp alle mail i en felles mappe og spar på alle kvitteringer. Sett av en fast dag i måneden til å registrere alle bilagene. Da blir det gjort jevnlig og du setter av fast tid til å gjennom føre det

  • Samle på alle kvitteringer selv om du har et skybasert regnskapsprogram. Det kan hende opplastingen har failet, du har glemt å laste opp eller lignende.

  • Dersom du mangler en eller flere kvitteringer ta kontakt med leverandør for å få tilsendt kvittering / faktura

Ha kontroll på regnskapet

Dersom du er bokføringspliktig må du føre regnskap. Det er viktig at du har god kontroll på regnskapet. Ved dårlig kontroll og rapportering av regnskapet kan du få bokettersyn av Skatteetaten. Kontroll på regnskapet er også viktigst for din egen del, da du vet at du driver lønnsomt og har kontroll på driften.

Artikkelen kan inneholde feil og mangler, og vi står ikke ansvarlig for eventuelle utfordringer eller problemer dette måtte forårsake.

Effektivt og enkelt
Systima regnskap

Systima er et topp moderne fakturering-, regnskap- og lønnssystem med ambisjoner om å bli ledende i hele Norge.

Prøv Systima
Systima fakturasystem
function readingTime(querySelectorSource, querySelectorReadingTime) { const text = document.querySelector(querySelectorSource).innerText; const wpm = 225; const words = text.trim().split(/\s+/).length; const time = Math.ceil(words / wpm); document.querySelector(querySelectorReadingTime).innerText = time; } readingTime("#blog-article", "#reading-time");