Regnskap

Artikler om regnskap.

Krav til oppbevaring av regnskap og regnskapsmateriale

Alle regnskap som er bokføringspliktig er pålagt å oppbevare regnskapet etter bokføringsreglene

Les mer →

Hva er resultatregnskap?

Her forteller vi hva et resultatregnskap er, og hvordan regnskapet påvirker resultatet. Les om forskjeller på resultatregnskap og balanseregnskap.

Les mer →

Hva er balanseregnskap?

Les og lær om balanseregnskap, hvordan det brukes og hvordan det påvirkes i regnskapet.

Les mer →

Hva er en hovedbok?

En hovedbok, som også kan kalles kontospesifikasjon, er en total oppstilling av alle kontoer i kontoplanen som viser alle bokføringer i et regnskap.

Les mer →

Hva er en kontoplan

I denne artikkelen forklarer vi hva en kontoplan er, hvordan den blir brukt og logikken bak en kontoplan.

Les mer →

Hva er kontoklasse

Her forklarer vi om kontoklasse og kontogruppe, og hvordan logikken bak ulike kontoer fra hovedboken fungerer.

Les mer →

Hva er kontogruppe

I denne artikkelen forklarer vi om kontogruppe og hvordan de brukes i regnskapet.

Les mer →

Hva er en kontoutskrift?

En kontoutskrift er en form for logg over alle transaksjoner inn og ut av en bankkonto i løpet av en måned. Det er en kontoutskrift per bankkonto.

Les mer →

Hva er en saldobalanse?

En saldobalanse er en økonomisk oversikt som viser en virksomhets eller en person økonomiske situasjon.

Les mer →

Hva er bokettersyn?

Hensikten med bokettersyn er å kontrollere at en bedrift har betalt riktig skatt og avgifter.

Les mer →

Hva er en regnskapskonto?

Regnskapkontoer er kontoer med firesifrede koder som kategoriserer ulike poster i regnskapet.

Les mer →

Bokføring

Ved bokføring registrerer man alle økonomiske transaksjoner til en virksomhet

Les mer →

Kreditnota

Kreditnotaen gir refusjon for varer eller tjenester som returneres eller annulleres, og trekker fra det originale beløpet fra den opprinnelige fakturaen.

Les mer →

Hva er bankavstemming?

Når du utfører bankavstemming sjekker du at alle bokføringer speiler seg med kontoutskriften. Hver transaksjon på kontoutskriften skal være bokført.

Les mer →

Hva er en revisor?

Les om hva en revisor er, kraene til en revisor og hva en revisor gjør.

Les mer →