Lær om forfallsfrist

Lesetid: 5 min

Her kan du lære om forfallsfrist, hvordan det brukes og hva som er vanlig.

Hva er forfallsfrist?

Forfallsfrist er den datoen en faktura skal betales. Dette er et regnskapsbegrep, som brukes på alle form for faktura. Det betyr at dette gjelder like mye som vanlig PDF faktura, eFaktura og EHF faktura.

Les også: Gratis fakturaprogram

Fakturadato vs forfallsfrist

Det er viktig og ikke veksle mellom fakturadato og forfallsfrist. Fakturadato er den datoen fakturaen er fra, og forfallsfrist er hvilken dato fakturaen skal betales.

Dersom forfallsfristen er 14 dager, betyr det at det er 14 dager etter fakturaen ble opprettet.

Eksempel: Du lager en faktura 01.01.2021 og har 20 dager forfallsfrist. Det blir da:
Fakturadato: 01.01.2021
Forfallsfrist: 20.01.2021

Les også: Er det lov å endre forfallsfrist?

Hva er vanlig forfallsfrist?

Det vanligste er å fakturere med 14 dager forfallsfrist. Noen bedrifter opererer med 7 dager og andre med 14 dager. Her er det ingen fasit, og det kan variere stort fra bedrift til bedrift. De fleste bedrifter har standard forfallsfrist på alle fakturaer på 14 dager, og gjør unntak i ulike scenarioer.

Kortere forfallsfrist gir deg bedre likviditet

Når du sender en faktura gir du kreditt til fakturamottakeren. Det betyr at de skylder deg et pengebeløp som skal betales senere. Forfallsfristen er hvor lang kreditten er. Regnskapsmessig blir dette registrert som en kundefordring, som betyr at du gir et kortsiktig lån til mottaker. Dette gjør at du vil få tilgang til pengene senere. Jo raskere du får tilgang til pengene jo bedre likviditet vil du ha. Nyoppstartede selskaper, eller selskaper med dårlig likviditet burde derfor operere med så kort forfallsfrist som mulig.

Det er også mange som velger å ha direkte betaling med eksempel bankkort for å få tilgang til pengene raskere. Husk at det alltid er en risiko at mottaker ikke betaler faktura, eller betaler faktura i tide (til forfall).

Ikke betalt til forfall? Send til inkasso

Dersom du ikke har fått betaling på en faktura innen forfall burde du snarest starte en inkassosak. Statistik sett vil sannsynligheten at du får dekket krav (betalt faktura) være mindre og mindre for hver dag som går. Du ønsker derfor alltid å starte en inkassosak så tidlig som mulig.

Krav til faktura

For å lage en gyldig faktura etter bokføringsloven må du skrive frist for betaling (forfallsfrist). De samme reglene gjelder for eFaktura og EHF faktura. I fakturaprogrammet Systima tar vi høyde for alle disse kravene, og det er ikke mulig å lage en faktura uten å oppfylle alle krav.

Vi har laget en egen artikkel om krav til faktura

Artikkelen kan inneholde feil og mangler, og vi står ikke ansvarlig for eventuelle utfordringer eller problemer dette måtte forårsake.

Effektivt og enkelt
Systima regnskap

Systima er et topp moderne fakturering-, regnskap- og lønnssystem med ambisjoner om å bli ledende i hele Norge.

Prøv Systima
Systima fakturasystem
function readingTime(querySelectorSource, querySelectorReadingTime) { const text = document.querySelector(querySelectorSource).innerText; const wpm = 225; const words = text.trim().split(/\s+/).length; const time = Math.ceil(words / wpm); document.querySelector(querySelectorReadingTime).innerText = time; } readingTime("#blog-article", "#reading-time");