Timeføring

Timeføring er en essensiell prosess for organisasjoner og selvstendige fagfolk som ønsker å administrere arbeidstiden sin effektivt. Denne praksisen innebærer nøyaktig registrering av timer brukt på ulike oppgaver, prosjekter eller aktiviteter. Timeføring gir verdifull innsikt i hvordan tiden brukes, og det er et nyttig verktøy for både økonomisk styring og produktivitetsforbedring.

Timeføring er viktig for ressursstyring, klientfakturering, prosjektledelse, arbeidsforbedring, intern lønn og masse mer.