Hva er kravene til en faktura?

En faktura er et salgsdokument mellom kjøper og selger. Både privatpersoner og bedrifter kan lage en faktura. For at en faktura skal være gyldig må det oppfylles visse krav. En faktura kan lages med et et faktureringsprogram eller ved å bruke fakturablanketter.

Les også: Faktureringsprogram for selvstendig næringsdrivende

Dette må en faktura inneholde:

  • Hvem fakturaen er fra, med adresse, postnr. og sted. Dersom det er en bedrift må det også oppgis organisasjonsnummer. Hvis bedriften er MVA registrert, må bokstavene MVA bli nevnt etter organisasjonsnummer. Hvis bedriften er aksjeselskap (AS), allmennaksjeselskap (ASA) eller Norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF) må også ordet “Foretaksregisteret” nevnes på fakturaen.
  • Hvem fakturaen er til, med adresse, postnr. og sted. Dersom det er en bedrift må det også oppgis organisasjonsnummer
  • Fakturanummer
  • Dato for salget
  • Tidspunkt og sted for levering av varen eller tjenesten
  • Beskrivelse av hva som er solgt, og eventuelt antall (vare eller tjeneste)
  • Total pris
  • For MVA registrerte bedrifter må det også oppgis totalt mva. Dette må være oppgitt i norske kroner. Dersom det er ulik MVA sats på ulike varer/tjenester må dette spesifiseres på egne linjer.
  • Frist for betaling

Les også: Send faktura gratis

Gratis elektronisk faktureringsprogram

Systima er et gratis faktureringsprogram for både privatpersoner og bedrifter. Alt er laget så hvem som helst skal forstå systemet, selv om du ikke har noen erfaring eller økonomisk bakgrunn. Her blir fakturaen lagd så alt innhold som er pålagt kommer med. Bruk faktureringsprogrammet gratis her.

Kan sendes elektronisk

Det er ikke krav å sende en faktura i posten, og så lenge mottaker godtar å få tilsendt faktura elektronisk er det godkjent. Elektronisk faktura er som oftest mer effektivt, enklere å finne tilbake til, og ikke minst mer miljøvennlig. Inkassovarsel må sendes fysisk i posten.

Krav til Fakturanummer

En faktura skal ha et fakturanummer. Første faktura kan ha valgfritt fakturanummer, og videre skal fakturanummer alltid øke med en. Dette er bestemt i bokføringsloven. Eksempel velger du at første faktura skal ha fakturanummer 1. Da skal neste faktura være 2, så 3, så 4 osv.

Tips: vi anbefaler at du ikke starter på fakturanummer 1, da dine kunder forstår at du er veldig fersk og har hatt få kunder. Vi ville derfor anbefalt å starte på 101, 501, 1001 eller noe lignende.

Er det krav til kreditnota?

Det er også flere krav man må sette seg inn i om hva en kreditnota skal inneholde. I faktureringsprogrammet Systima tar vi høyde for alle disse kravene, og du kan gratis lage og sende faktura.