Hva er en kontoutskrift

En kontoutskrift er en oversikt som viser alle innbetalinger og utbetalinger på en spesifikk konto. I denne artikkelen skal vi fokusere på kontoutskrift fra en bankkonto og detaljene rundt denne. Kontoutskriften for en bankkonto blir laget etter endt måned og viser en måned om gangen.

Hva inneholder en kontoutskrift?

En kontoutskrift er en form for loggbok på alle bevegelser inn / ut av en bankkonto. På kontoutskriften står det derfor alltid dato for hver enkelt transaksjon, en beskrivelse, total sum, og om det er en innbetaling eller utbetaling. På oversikten kan det også stå rentedato, som er den datoen det blir beregnet renter fra. Beskrivelsen på en innbetalt overføring kan variere, hvor noen transaksjoner viser god beskrivelse mens andre overføringer kan være umulig å tolke. Beskrivelsen på en utbetaling kan også variere stort fra hver overføring.

Les også: Krav til oppbevaring av regnskap

Hvor ofte kommer kontoutskrift?

En kontoutskrift blir laget etter hver endte måned, og viser en måned om gangen. Du kan derfor ikke se kontoutskriften på inneværende måned. For å se bevegelser på kontoen på inneværende måned har de fleste banker en funksjon som oftest heter noe lignende som “se siste transaksjoner”.

Les også: Faktureringsprogram for selvstendig næringsdrivende

Hvordan finner man kontoutskriften?

Den enkleste måten å finne en kontoutskrift er i nettbanken. Dersom du ikke har nettbank kan du ringe banken for å få denne tilsendt per post. I nettbanken vil du kunne hente ut historiske kontoutskrifter på samtlige av dine kontoer. Husk at det blir laget en kontoutskrift per måned, og at kontoutskriften blir laget etter endt måned. Dersom du skal ha en kontoutskrift flere år tilbake som ikke er tilgjengelig i nettbanken anbefaler vi at du tar kontakt direkte med banken. Flere banker som DNB og Nordea har egne guider til hvor du finner kontoutskriften.

Kan man endre en kontoutskrift?

En kontoutskrift er en oversikt over alle innbetalinger og utbetalinger på en bankkonto. Det betyr at hver transaksjon alltid vil være en transaksjon, og derfor ikke mulighet til å forandre på i ettertid. En kontoutskrift kan derfor aldri endres. Dersom du eksempel har fått en innbetaling feil, blir dette løst ved tilbakebetaling. I dette tilfellet vil både innbetalingen og tilbakebetalingen vises på kontoutskriften.

Les også: Tilbakebetaling av en innbetaling

Kontoavstemming

Selskaper som er bokføringspliktig må gjøre kontoavstemming for hver måned. I denne sammenhengen trenger man en kontoutskrift for hver måned for hver eneste bankkonto man har registrert i regnskapet. Her skal bokføringene i regnskapet samsvare med kontoutskriften. Det er viktig at inngående og utgående saldo og alle overføringer samsvarer.