Enkeltpersonforetak eller aksjeselskap?

Ulikheter, likheter, fordeler og ulemper

Enkeltpersonforetak (ENK) og Aksjeselskap (AS) er de vanligsteselskapsformene (organisasjonsformene) vi har i Norge. Det er så mye som ca 43 % av alle selskaper i Norge som er registrert som enkeltpersonforetak og ca 35 % av alle selskaper som er registrert som aksjeselskap. Det betyr at enkeltpersonforetak og aksjeselskap står for ca 78 % av alle selskaper i Norge og er soleklart favorittene.

NB: Enkeltpersonforetak ble tidligere kalt enkeltmannsforetak

Så det store spørsmålet er hva man skal velge? enkeltpersonforetak eller aksjeselskap? Hva er fordelene og ulempene, og hva passer deg best? enkeltpersonforetak er som oftest en person, eller et selskap med få ansatte, og Aksjeselskap er ofte selskaper med større drift/verdier og flere ansatte.

Hva er et enkeltpersonforetak (ENK)?

Et enkeltpersonforetak er et selskap som kun er eid av en privatperson. Denne personen blir oftest definert som selvstendig næringsdrivende. Det er ingen krav til egenkapital, og eier har fullt, personlig, ansvar. Alt overskudd i selskapet blir registrert som personlig inntekt til eieren, på samme måte som at eieren hadde tjent tilsvarende beløp på en vanlig arbeidsplass. Selv om enkeltpersonforetak heter “enkeltperson” så er det også mulig å ha ubegrenset antall ansatte i tillegg til eieren. Det er ikke vanlig med enkeltpersonforetak med mange ansatte, da du står personlig ansvarlig. Derfor er det vanligere med enkeltpersonforetak for enklere / mindre selskaper med lavere omsetning. Dersom du har enkeltpersonforetak med overskudd på 1 million eller mer ville vi anbefalt vurdere å stifte et aksjeselskap.

Les også: Faktureringsprogram for selvstendig næringsdrivende

Hva er et aksjeselskap (AS)?

For å stifte et aksjeselskap må du ha minst 30.000 kr i aksjekapital, og stiftelsen (registreringen) koster 5.570 kr i gebyr. Husk at aksjekapitalen er penger du kan bruke i selskapet og ikke penger du mister.

Eksempel om du stifter et selskap med 100.000 i aksjekapital, kan du bruke disse pengene til å betale gebyrer på 5.570 kr. Det vil si at selskapet har 94.430 kr som kan fritt disponeres til alt fra innkjøp av varer, tjenester, lønn og så videre.

Et aksjeselskap er et selskap med en eller flere eiere. Eier(ne) kan være både privatperson(er) og bedrift(er). Selskapet styres av daglig leder, som får sine instrukser av et styre. Styret kan bestå av ett eller flere medlemmer, som også kan være eiere. Et aksjeselskap har ingen, eller ubegrenset antall ansatte. I et aksjeselskap har ikke eierne personlig ansvar, som vil si om selskapet går konkurs og skylder penger så vil ikke denne gjelden gå over til eierne. Et aksjeselskap er ikke børsnotert. Et børsnotert selskap heterallmennaksjeselskap (ASA).

Et aksjeselskap er som oftest et større selskap med flere ansatte. Det kan også være et selskap uten ansatte og drift, men som eier store verdier som eiendom eller andre selskaper. Dette blir oftest omtalt som holdingselskapeller invest selskap.

Les også: Send faktura gratis

Hvorfor du skal velge et enkeltpersonforetak

 • Det er mindre regler og mindre å sette seg inn i ift. aksjeselskap
 • Du slipper aksjekapital
 • Du har overskudd på under 1 million i året
 • Du slipper betale arbeidsgiveravgift (14,1 % av lønn) for deg selv (eier)
 • Du driver virksomhet alene, eller med et fåtalls ansatte
 • Du har ikke planer om å selge selskapet i fremtiden
 • Det går fint for deg at du er personlig ansvarlig

Hvorfor du skal velge aksjeselskap

 • Du har overskudd på 1 million eller mer i året
 • Du har mange ansatte
 • Du tenker eie eiendom, andre selskaper eller andre verdifulle eiendeler i aksjeselskapet
 • Du skal investere i børsnoterte selskaper og fond
 • Du har planer om å selge aksjeselskapet i fremtiden
 • Du ønsker ikke stå personlig ansvarlig